Beatyfikacja Jan Macha

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,

Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana,

który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich,

udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…,

Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 

NOWENNA PRZED BEATYFIKACJĄ SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY. Schemat nabożeństwa

 

Tydzień I, IV i VII

WIARA

  1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego.

 Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  1. Rozważanie

 Sługa Boży ks. Jan Macha:

 „Oczywiście, wierzymy w Boga. Ale wierzymy po- sługując się za bardzo ustami i rozumem, a za mało sercem i usposobieniem. Dlatego też nasza wiara jest tak wątła, wyblakła [...]. Gdy przyglądam się wierze niektórych katolików, na myśl przychodzi mi obraz drzewa podczas zimy. Nie jest ono martwe, ale życiowe soki nie krążą już w jego pniu i gałęziach. [W takim stanie] drzewo nie może wypuszczać liści, kwitnąć i wydawać owoców. A przecież chcemy, jak mówiłem już ostatnio, być żyjącymi chrześcijanami. Zatem musimy się najpierw nauczyć, na nowo ujrzeć Boga jako kogoś najważniejszego, jako autentyczne centrum i najgłębszy korzeń naszego życia. Bóg i my!”

 (kazanie wygłoszone 1 marca 1940)

  1. Modlitwa o beatyfikację

 Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

 Tydzień II, V i VIII

 NADZIEJA

  1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego.

Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  1. Rozważanie

Sługa Boży ks. Jan Macha:

Nie traćcie nadziei, jeśli zdarzy się, że będziemy w mniejszości! Zaczyn jest również mniejszością po- śród dużej ilości mąki. Chrystus, apostołowie, pierwsi chrześcijanie także byli w mniejszości”.

(kazanie wygłoszone w listopadzie 1940)

 

Ja mam wielką nadzieję w miłosierdzie Boże i Opatrzność Boską. […] Kogo Bóg kocha, temu szuka On schronienia. On Wam schronienie znalazł. Połączenie z Bogiem i Waszym synem będzie duże”

(list z 2 VII 1942)

  1. Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Tydzień III, VI i XI

 

MIŁOŚĆ

  1. Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego

Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  1. Rozważanie

 Sługa Boży ks. Jan Macha:

 „Zadziwia nas nieraz moc i zażyłość, z jaką żyli święci wobec Boga. Jak obiema stopami stali twardo na ziemi a przecież prowadzili życie tak bliskie Bogu! Jak potrafili z najtrzeźwiejszej pracy zwykłego dnia uczynić prawdziwą służbę Bogu. Możemy czasem zazdrościć świętym ich sztuki życia. A przecież! Jedyne co potrzebujemy, aby odkryć tę tajemnicę i siłę napędzającą mężczyzn i kobiet oraz by odnaleźć korzenie ich świętości dnia powszedniego, to nasza miłość do Boga”

 (kazanie wygłoszone 1 III 1940)

  1. Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój Sługa, Jan Franciszek, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierność, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Script logo