REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemianowicach Śląskich - Przełajce.

2. Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

3. Na terenie cmentarza zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

4. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

5. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

6. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

7. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na Dysponencie grobu.

8. Opłaty za korzystanie z cmentarza parafialnego pobierane są przez Zarządcę cmentarza w kancelarii parafialnej.

9. Podczas korzystania z obiektów i urządzeń cmentarnych, poruszania się pojazdami po terenie cmentarza, czy wykonywania robót lub usług należy:

• nie zakłócać powagi miejsca i trwających ceremonii pogrzebowych,

• nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób przebywających na cmentarzu,

• nie zastawiać wjazdu, bramy, furtki oraz dróg, przejść i otoczenia grobów.

10. Po upływie 20 lat od pochówku lub nieprzedłużeniu prolongaty za

 

przedłużenie prawa do miejsca, grób przechodzi na własność bez

 

konieczności osobnego informowania.

 

11. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki, czy zrabowane mienie.

 

Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu

 

 Parafią Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemianowicach Śląskich - Przełajce

 

Ul. Żniwna 2

 

41-103 Siemianowice Śląskie

Script logo