Prace związane z renowacją i ociepleniem stropu kościoła

Jesienią 2015 roku zostały przeprowadzone prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej, zaimpregnowaniu belek stropowych oraz ociepleniu w obrębie stropu kościoła.

Był to pierwszy etap prac przed zainstalowaniem w kościele ogrzewania gazowego.

Script logo