Podziękowania

Serdecznie Bóg Zapłać! Firmie MMJ za instalację łącza światłowodowego w naszym kościele.

 Dzięki życzliwości Firmy MMJ parafianie starsi i chorzy będą mogli uczestniczyć we Mszy Św. i nabożeństwach odprawianych w naszym kościele.

 

Script logo