Od 29.XI.2020 do 06.XII.2020 r.

 

 29.XI   -  1 NIEDZIELA ADWENTU

7.30  Do Miłosierdzia Bożego za ++ mamę Mariannę w rocznicę śmierci, ojca Alojza Krupanek ich syna Romana synową Urszulę, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11.15 Za parafian.

 

Kolekta : na potrzeby parafii.

 

30.XI PONIEDZIAŁEK Święto św. Andrzeja Apostoła  

17.00 Za+ Różę Balcarczyk, rodziców Marię , Jana Musialik, za++ z rodzin Musialik, Niedbała, Łysko  za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

01.XII WTOREK Dzień powszedni

8.00 Za parafian.

  

02.XII ŚRODA Dzień powszedni

17.00 Za++ zalecanych.

 

03.XII CZWARTEK Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb. 

8.00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne.

 

04.XII PIĄTEK Wspomnienie św. Barbary, dz. męcz., patronki archidiecezji

09.00 Do Bożej Opatrzności i św. Barbary w intencji górników i ich rodzin oraz za ++ górników.

17.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli i ich rodzin.

 

05.XII SOBOTA Dzień powszedni

7.15 Nabożeństwo I -szej soboty do Niepokalanego Serca N.M.P.

8.00 Za+ Lucjana Jakubek w 5-tą rocznicę śmierci, jego żonę Anielę, Marię i Stanisława Szczepanek, syna Tadeusza, za++ z rodziny Jakubek, Białas i dusze opuszczone.

 

06.XII   -  2 NIEDZIELA ADWENTU

7.30  Joannę i Antoniego Macha, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.

11.15 Za parafian.


Kolekta : na potrzeby parafii.

Script logo