Misje Święte

  MISJE ŚWIĘTE PRZEŁAJKA 2021

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Misjach Świętych w naszej Parafii z okazji 60 rocznicy konsekracji i 70 rocznicy poświęcenia naszego Kościoła.

 Misje odbędą się w dniach 12 do 19 września 2021r., a poprowadzą je OO. Oblaci z Katowic Koszutki.

 Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych Misji Świętych.

 MODLITWA PRZED MISJĄ ŚW.

 

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy.

 Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce – najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym naszym jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł nie tylko wypełnić nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie doczesne i wieczność. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, Bóg stanął po stronie człowieka i naszych codziennych spraw.

 Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Boże, niech ta Misja święta pomoże odnaleźć każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom radość i nadzieję, sumieniom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak królestwa Bożego, w którym ludzie są dla siebie bliźnimi dzieląc się chlebem i niebem, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

 Duchu Święty, przez którego działa Ojciec, i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 Amen.

 

 

 

Script logo