L'Osservatore Romano

Zgodnie z decyzją, podjętą przez Księży Biskupów podczas 396. Zebrania Plenarnego KEP, nastąpiła zmiana formy dystrybucji L'Osservatore Romano z tradycyjnej - papierowej na cyfrową

Kwietniowy numer można pobrać  tutaj

 

 

Script logo