Budowniczy parafii

(opracował Andrzej Białas na podstawie kroniki parafialnej ks. prob. Wilhelma Kopca,
literatury historycznej oraz zebranych przez siebie materiałów archiwalnych)

 

 width=

Ksiądz Kanonik Wilhelm Kopiec (1917-1998) -
Budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii


Ksiądz Kanonik Wilhelm Kopiec urodził się 26 stycznia 1917 w Załężu. Rodzicami jego byli Wojciech i Marianna zd. Gornioczek. Ojciec był górnikiem. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Załęskiej Hałdzie. Po trzech latach przeszedł do Szkoły Wydziałowej w Katowicach. Potem uczył się w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, a ostatnie dwa lata w Mysłowicach, gdzie w 1938 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch wojny zmusił alumnów do opuszczenia seminarium. Za zgodą biskupa kontynuował studia teologiczne, najpierw krótko w Widnawie, a potem w Fuldzie. Święceń kapłańskich udzielił mu 21 lutego 1943 w katedrze w Fuldzie bp Ioannes Baptista Dietz. Mszę św. prymicyjną odprawił w Piotrowicach.

Bezpośrednio po święceniach pracował jako wikariusz w Fuldzie. Od 18 kwietnia 1943 był przez miesiąc na zastępstwie w Bielszowicach. Potem znów wrócił do Fuldy. 7 lipca podjął zastępstwo w Piotrowicach, a 23 października w Bogucicach. Od 19 listopada 1943 był wikariuszem w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym, 1 września 1947 został wikariuszem w Michałkowicach. 18 listopada tegoż roku powierzono mu samodzielne duszpasterstwo w Przełajce. Pozostał nadal wikarym w Michałkowicach. Wezwany 20 września do Urzędu Bezpieczeństwa w Chorzowie, w sprawie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które chciało przejąć szkołę w Maciejkowicach, wrócił dopiero po pół roku. Był więziony w Katowicach bez wyroku.

W Przełajce wybudował kościół (poświęcony 2 września 1951), probostwo i założył cmentarz. Od 14 września 1953 mieszkał w Przełajce – do czasu wybudowania probostwa – prywatnie. 28 maja 1957, w dniu utworzenia w Przełajce parafii, ks. Wilhelm Kopiec został jej administratorem z tytułem proboszcza. Proboszczem ustanowiony 31 grudnia 1957. Przez ponad 30 lat był spowiednikiem Sióstr Jadwiżanek w Bogucicach, Dąbrówce Małej i w Janowie. 5 lutego 1993 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 1993 roku przeszedł na emeryturę. Mieszkał najpierw w Przełajce, a potem w Kochłowicach. Zmarł 7 października 1998 w szpitalu w Goduli. Pochowany został 9 października w Przełajce.

 
Ksiądz Wilhelm Kopiec – założyciel i pierwszy proboszcz parafii w Przełajce
[Notatka z Gościa Niedzielnego (nekrolog oprac. Przez Kurię Metropolitarną) – ze zbiorów autora.]
[http://encyklo.pl/index.php5?title=Kopiec_Wilhelm]

Script logo