Od 30 X 2022 do 06 XI 2022 r.

 

 

30.10 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30  Za + ojca Pawła Hering w rocz. śmierci, żonę Irenę, rodziców i rodzeństwo          z obu stron, za++ z rodziny Hering, Macha, Mazurek, Lech i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.15   Za+ Eugeniusza Zalewskiego od sąsiadów i znajomych.

15.oo Nabożeństwo różańcowe przy kaplicy św. Izydora.

 

Kolekta : na potrzeby parafii.

 

31.10 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

17.00 Za + Florentynę Cogiel w 100 rocznicę urodzin.

17.3o Nabożeństwo różańcowe.

 

01.11 UROCZYSTOŚĆ WSZYTSKICH ŚWIĘTYCH

7.30 Za parafian.

11.15 Za ++ zalecanych.

15.00 Msza św. na cmentarzu - Za ++ spoczywających na naszych cmentarzach.

 

02.11 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

08.00 Za parafian.

08.30 W intencjach Ojca Świętego.

16.3o Różaniec za ++ zalecanych.

17.00 Za ++ zalecanych.

 

03.11 CZWARTEK Dzień powszedni

7.30 Różaniec za ++ zalecanych

8.00 Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

04.11 PIĄTEK Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

16.30 Różaniec za ++ zalecanych.

17.00 Do Najświętszego serca Pana Jezusa w intencji czcicieli i ich rodzin.

 

05.11 SOBOTA Dzień powszedni

7.15 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

8.00 W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu N.M.P., za członków Żywego Różańca naszej parafii.

 

06.11 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30  Za+ Urszulę Malcherczyk z okazji urodzin od wnuka Adriana.

11.15   Za dusze++ teściów Różę - w rocznicę śmierci i Józefa Popczyk, + męża Jana, szwagra Eugeniusza, za++ dziadków Nitka, Popczyk, Szafron,++ Bożenę Rosół, Weronikę Gajdzik  i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Kolekta : na renowację Krypty Katedry.


15.oo Różaniec za ++ zalecanych.

Script logo