Jak możemy pomóc

W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie chcemy włączyć się w pomoc dla jej mieszkańców. Caritas polska proponuje następujące formy pomocy:

 

 Pomoc finansową - Dowolne wpłaty na pomoc dla Ukrainy można dokonywać na poniższe konto.

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
SWIFT: BPKOPLPW
Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
SWIFT: BIGBPLPW

 Tytułem: UKRAINA

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

 Pomoc rzeczową – program Paczka dla Ukrainy

 Oprócz wpłat gotówkowych zachęcamy także Parafian aby włączyć się do programu Caritas Polska - Paczka dla Ukrainy. Więcej szczegółowych informacji u Ks.Proboszcza.

Gotowe paczki, o wadze do 18 kg i maksymalnych wymiarach 53x40x30 cm, można dostarczać do placówek Caritas. Caritas opracowała listę produktów, według której należy przygotować paczkę (patrz poniżej). Przygotowanie paczki według wskazówek dotyczących liczby i rodzaju opakowań konkretnych produktów pozwoli na zapewnienie podstawowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej rodziny na tydzień. Uwaga: paczka nie może być zaklejona – zamknie ją, po sprawdzeniu zawartości, pracownik lub wolontariusz Caritas.

 
Zapewnienie opieki uchodźcom:

Caritas zwraca się z prośbą, aby zgłosiły się osoby mogące czasowo przyjąć rodziny, które w związku z zaistniałą sytuacją opuszczają Ukrainę i przybywają do Polski.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem

Ponadto Parafia prosi o wszelkie środki opatrunkowe, dezynfekcyjne i przeciwbólowe, dla osób, które pozostały na Ukrainie.

 

Script logo